Sensor för 2-våningsparkering

Vad är det?

 • Sensorn har en mekanisk brytare som aktiveras när en cykel parkeras respektive tas bort från cykelparkeringen.
 • Sensorn innehåller ett batteri som har en livslängd på ca 10 år. Ingen extern energikälla är således nödvändig.
 • Sensorn kan monteras på såväl befintliga 2-våningsparkeringar som vid nyleverans.

Hur fungerar det?

 • Brytaren aktiveras när cykelns hjul placeras i cykelparkeringen.
 • Batteriet genererar en sladdlös Bluetooth-signal till en mottagare som är centralt placerad i cykelparkeringsområdet och som i sin tur vidarebefordrar denna till en central server som är kopplad till en dator i cykelparkeringens kontrollrum.

Se en kort film som visar hur detta kan se ut och fungera i praktiken:

Fördelar

Denna funktion ger automatisk information om sådant som:

 • Vilka platser som är belagda respektive lediga vid en given tidpunkt.
 • Hur länge respektive cykel har stått i sin cykelparkering.
 • Statistik över tiden om vilka cykelparkeringar som används ofta respektive sällan.
 • Hur beläggningen varierar över tiden och eventuell säsongsvariation.

Användningsområden:

 • Elektroniska skyltar som visar brukarna var det finns lediga platser.
 • Enkelt att identifiera ”ägarlösa” cyklar, dvs cyklar som har lämnats i cykelparkeringen alltför länge.
 • Med beläggningsinformationen som grund, vidta riktade förbättringsåtgärder (sådant som säkerhet, belysning, etc.) för att öka beläggningen på de minst utnyttjade platserna.
 • Vid lågsäsong eventuellt använda delar av cykelparkeringen till annat alternativt att stänga ned dessa.
 • Möjligheterna att etablera rutiner för cykelparkering och därigenom ”utbilda” brukarna över tiden för att effektivisera användandet, ökad beläggningen samt i slutänden öka kundnöjdheten.
 • Se en animation som visar världens hittills största cykelgarage som planeras i den Holländska staden Utrecht:

  https://www.youtube.com/watch?v=ynIRAhoqoBc

Teknisk info

Denna brytare/sensor är en komponent i ett system som i övrigt består av en central mottagare, digitala skyltar, server och mjukvara.
För mera info, se illustrationerna nedan.

Köpinfo

Då detta i princip alltid handlar om större och relativt komplexa projekt som påverkas av många olika parametrar, finns inga standardpriser tillgängliga.
Kontakta info@mybikepark.se för offertförslag för Ditt projekt.

Sensorer på 2-våningsparkeringar

Digitala skyltsystem kopplade till sensorer

Information om beläggning samt ”ägarlösa” cyklar

Information om beläggning över en tidsperiod