Laddstation för elcyklar

Vad är det?

 • En anslutning för elektricitet som kan användas för laddning av elcyklar.
 • Anslutningen är integrerad i några av Klaver Cykelparkerings mest populära cykelparkeringar, såsom den horisontella tvåvåningsparkeringen och COBRA.
 • Det finns även en fristående laddstation med laddning för två cyklar.
 • Varje station innehåller två eluttag så att båda cyklarna, en på respektive sida, kan laddas samtidigt.

Hur fungerar det?

 • Laddstationer beställs i samband med att beställning av cykelparkeringar.
 • Cykelparkeringen måste anslutas till en strömkälla för att få el i uttaget. Lokal elanslutning ingår inte i priset för själva laddstationen, inga elinstallationer görs av Klaver Cykelparkering AB.
 • Sektionerna med elladdare för Cobraparkeringar måste kopplas ihop av elektriker innan bultning i underlaget.
 • För laddning av elcyklar kan man ha maximalt 18 st laddplatser för en grupp om 16 Ampere. Eftersom varje laddenhet innehåller 2 st laddplatser innebär detta att man kan ha maximalt 9 st laddenheter per grupp.
 • För ytterligare information, läs här.

Fördelar

 • Lång livslängd och hög säkerhet på grund av robust design samt då elkabeln är integrerad i cykelparkeringen.
 • Enkelt att installera jämfört med separata laddstationer.
 • Smidigt och lättillgängligt för användarna.

Teknisk info

 • Strukturen är tillverkad i omålat varmgalvaniserat stål. Kan också fås pulverlackerad i alla RAL-färger.
 • Varje laddstation innehåller två eluttag.
 • Två alternativ för tvåvåningsparkeringen, golvanslutning eller ramanslutning. Observera att det bara är möjligt att utrusta platserna på undervåningen med laddstationer.
 • För COBRA finns endast golvanslutningsalternativet.
 • IP klass 55

Köpinfo

Fristående laddstation
Laddningsstation 2-våning ramanslutning
Laddningsstation 2-våning ramanslutning
Laddningsstation 2-våning golvanslutning
Laddningsstation 2-våning golvanslutning
Laddstation COBRA
Laddstation COBRA