Cykelhotell

Vad är det?

Automatiserade och obemannade parkeringssystem för cyklar för registrerade användare.

Hur fungerar det?

 • Det finns två olika modeller av cykelhotell; Karusellmodellen (även kallad ”Cykelsnurran”) fungerar som en automatisk karusell i marknivå. Den vertikala modellen transporterar cyklarna till en annan nivå, antingen nedåt under marknivå eller uppåt i ett höghus/P-garage. För illustrationer av de olika cykelhotellen, se nedan.
 • Vid ankomsten börjar användaren att registrera sig via ett kreditkort, Accesskort eller någon annan typ av medlemskort som systemet är konfigurerat för.
 • Därefter öppnas cykelintaget där användaren placerar sin cykel.
 • Därefter transporteras cykeln vidare med hjälp av automatiserad mekanik, antingen horisontellt i karusellmodellen eller hängande i framhjulet i den vertikala modellen.
 • Vid upphämtning identifierar användaren sig med hjälp av sitt kort och cykeln transporteras automatiskt tillbaka till cykelintaget.

Fördelar

 • Hög stöldsäkerhet.
 • Hög yteffektivitet, speciellt den vertikala modellen som möjliggör parkering av cyklar under marknivå alternativt en våning (eller mera) över marken.
 • Automatisk användarkontroll.
 • Möjlighet att ta ut en avgift för cykelparkering i centrala stadsmiljöer.
 • Bra ordning och struktur på de parkerade cyklarna.

Teknisk info

KARUSELLMODELLEN ”VELOWSPACE”

 • Kapacitet 24 st cyklar per karusell.
 • Går även att placera flera karuseller ovanpå varandra. Isåfall multipla cykelintag i flera nivåer.
 • Elanslutning 230V/16A.
 • Fungerar både utomhus och inomhus.
 • Kan användas såväl för hyrcykelsystem som för privata cyklar.
 • Diameter 550 cm, höjd 180 cm.
 • Tillverkare: Lo Minck Mobility B.V.

DEN VERTIKALA MODELLEN

 • Kapacitet 50-200 st cyklar.
 • Kundanpassas efter tillgängligt fysiskt utrymme.
 • Cykelintaget sker i marknivå medan själva förvaringen av cyklar sker antingen under jord eller i en byggnad högre än marknivå.
 • Tillverkare: Lo Minck Mobility B.V.

Köpinfo

För offert eller övriga frågor KLICKA HÄR eller kontakta oss på info@klavercykelparkering.se.

Se demovideo

Illustrationer

Cykelhotell - parkeringssystem för cyklar för registrerade användare

Komplett cykelhotell av karusellmodell

Cykelhotell - parkeringssystem för cyklar för registrerade användare

Själva karusellen i cykelhotell av karusellmodell

Vertikalt cykelhotell under marknivå

cykelhotell-4

Vertikalt cykelhotell över marknivå

Cykelintag i vertikalt cykelhotell

Cykeltransport i vertikalt cykelhotell

Cykelförvaring i vertikalt cykelhotell