CUBIC Låsbart Kompakt

Vad är det?

En låsbar byggnad för cyklar inklusive dörr, betongfundament för förankring i marken samt belysning (option). Flera olika väggalternativ gör det möjligt att passa in CUBIC cykelgarage i många olika miljöer.

Skillnad mellan CUBIC Standard och CUBIC Kompakt: I Standardvarianten går man in i cykelgaraget vid parkering/hämtning av cykeln medan i Kompaktvarianten öppnar man en dörr och tar in/ut cykeln utan att själv gå in i cykelgaraget. Fördelen med CUBIC Kompakt är att den kräver mindre markyta.

Hur fungerar det?

CUBIC cykelgarage har en modulär konstruktion vilket innebär att det kan göras i princip hur långt som helst. CUBIC är tillgängligt i två olika höjder, den lägre varianten är anpassad för enkla COBRA-ställ och den högre för 2-våningsparkeringar. Kunden behöver bara fastställa den tillgängliga ytans storlek samt bestämma om man vill ha enkla COBRA-ställ eller de mer yteffektiva 2-våningsparkeringarna, så tar vi inom kort fram en ritning på ett färdigt cykelgarage!

Fördelar

 • Nyckelfärdigt cykelgarage som kan beställas ”över disk” och inkluderar cykelparkeringar, låssystem samt belysning.
 • Kompakt cykelgaragelösning för maximal yteffektivitet.
 • CUBIC är skräddarsytt för Klavers ledande cykelparkeringar vilket innebär maximal yteffektivitet, dvs maximalt antal cyklar på en given yta.
 • Den modulära konstruktionen möjliggör goda möjligheter att anpassa standardmoduler samt antalet cykelparkeringar till kundens önskemål.
 • Välbeprövad och robust konstruktion med lång livslängd.

Teknisk info

 • Väggarna kan levereras med stålgaller, träpanel, perforerad plåt, tät plåt eller glas.
 • Vid glasväggar är standarden härdat glas. Vid tillägg kan man beställa laminerat glas. Se skillnaderna vid eventuell skadegörelse på glaset här: Glaskross(PDF)
 • Sedumtak som tillbehör, alternativt förberedd för egen montering av sedumtak.
 • Betongfundament 30x30x30 cm ingår men ej placering av dessa. Detta bör göras av markentreprenör (ska placeras 150 mm under marken) som engageras av kund.
 • Vid plant betongunderlag av god kvalitet, kan cykelgaraget fästas direkt i marken utan betongfundament.
 • Inbyggda dräneringskanaler, se ritning här ”Cykelgarage dränage
 • Dörren levereras med traditionellt cylinderlås. Elektroniska låsvarianter är inte möjliga för CUBIC Kompakt eftersom det skulle bli orimligt dyrt att utrusta samtliga dörrar (cykelgaragets ena långsida består ju enbart av dörrar) med denna typ av lås.
 • LED-belysning som option.
 • Klarar laster i snözoner upp till 1,5.

Ritningar

Köpinfo

För offert eller övriga frågor KLICKA HÄR eller kontakta oss på info@klavercykelparkering.se.

Cykelgarage - CUBIC Låsbart Kompakt
Cykelgarage - CUBIC Låsbart Kompakt