CUBIC Kompakt

Vad är det?

En låsbar byggnad för cyklar inklusive dörr, betongfundament för förankring i marken samt belysning (option). Flera olika väggalternativ gör det möjligt att passa in CUBIC cykelgarage i många olika miljöer.

Skillnad mellan CUBIC Standard och CUBIC Kompakt: I Standardvarianten går man in i cykelgaraget vid parkering/hämtning av cykeln medan i Kompaktvarianten öppnar man en dörr och tar in/ut cykeln utan att själv gå in i cykelgaraget. Fördelen med CUBIC Kompakt är att den kräver mindre markyta.

Hur fungerar det?

CUBIC cykelgarage har en modulär konstruktion vilket innebär att det kan göras i princip hur långt som helst. CUBIC är tillgängligt i två olika höjder, den lägre varianten är anpassad för enkla COBRA-ställ och den högre för 2-våningsparkeringar. Kunden behöver bara fastställa den tillgängliga ytans storlek samt bestämma om man vill ha enkla COBRA-ställ eller de mer yteffektiva 2-våningsparkeringarna, så tar vi inom kort fram en ritning på ett färdigt cykelgarage!

Fördelar

 • Nyckelfärdigt cykelgarage som kan beställas ”över disk” och inkluderar cykelparkeringar, låssystem samt belysning.
 • Kompakt cykelgaragelösning för maximal yteffektivitet.
 • CUBIC är skräddarsytt för Klavers ledande cykelparkeringar vilket innebär maximal yteffektivitet, dvs maximalt antal cyklar på en given yta.
 • Den modulära konstruktionen möjliggör goda möjligheter att med hjälp av standardmoduler skapa ett optimalt cykelgarage för en given yta.
 • Välbeprövad och robust konstruktion med lång livslängd.
 • Flertal väggalternativ som även kan kombineras.

Teknisk info

 • Väggarna kan levereras med stålgaller, träpanel, perforerad plåt, tät plåt eller glas.
 • Vid glasväggar är standarden härdat glas. Vid tillägg kan man beställa laminerat glas. Se skillnaderna vid eventuell skadegörelse på glaset här: Glaskross (PDF)
 • Sedumtak som tillbehör.
 • Betongfundament ingår men ej placering av dessa. Detta bör göras av markentreprenör som engageras av kund.
 • Vid plant betongunderlag av god kvalitet, kan cykelgaraget fästas direkt i marken utan betongfundament.
 • Inbyggda dräneringskanaler, se ritning här ”Cykelgarage dränage
 • Dörren levereras med traditionellt cylinderlås. 
 • Mekaniskt kodlåssystem eller elektroniskt slutbleck från Locinox (kräver eget system för öppning t ex kort, tagg, mobil) kan monteras i samband med tillverkning av cykelgaraget, till en extra kostnad.
 • Dörren kan också förberedas för isättning av eget elektroniskt låssystem (eventuella anpassningar av dörr debiteras separat). Ytterligare info om dörren finns här.
  Cykelgarage dörrdetalj”.
 • Notera att elektroniska låsvarianter måste utrustas på samtliga dörrar (cykelgaragets ena långsida består enbart av dörrar) med denna typ av lås.
 • LED-belysning som tillval.
 • Klarar laster i snözoner upp till 1,5  (extra tillval: 2,5 – 250 kg/m2).

Ritningar

Köpinfo

För offert eller övriga frågor KLICKA HÄR eller kontakta oss på info@klavercykelparkering.se.

cubic kompakt
Vägtyp: träväggar
Vägtyp: träväggar
cubic kompakt plåt
Väggtyp: Perforerad plåt
Väggtyp: Perforerad plåt
Vägtyp: träväggar
Väggtyp: Galler