Cykelgarage

Vad är det?

En låsbar byggnad för cyklar inklusive dörr, betongfundament för förankring i marken samt belysning.

Hur fungerar det?

Vårt cykelgarage har en modulär konstruktion vilket innebär att det kan göras i princip hur långt som helst. Det är tillgängligt i två olika höjder, den lägre varianten är anpassad för enkla COBRA-ställ och den högre för de 2-våningsparkeringarna. Kunden behöver bara fastställa den tillgängliga ytans storlek samt bestämma om man vill ha enkla COBRA-ställ eller de mer yteffektiva 2-våningsparkeringarna, så tar vi inom kort fram en ritning på ett färdigt cykelgarage!

Fördelar

Nyckelfärdig lösning inklusive cykelparkeringar, låssystem samt belysning.
Garaget är skräddarsytt för marknadens ledande cykelparkeringar vilket innebär maximal yteffektivitet, dvs maximalt antal cyklar på en given yta.
Den modulära konstruktionen möjliggör goda möjligheter att anpassa standardmoduler samt antalet cykelparkeringar till kundens önskemål.
Välbeprövad och robust konstruktion som är väl lämpad för ett nordiskt klimat.

Teknisk info

  • Dörren är förberedd för Aptuslåsning eller traditionellt cylinderlås.
  • Väggarna är tillgängliga med träpanel, perforerad plåt, tät plåt, galler eller glas.
  • Sedumtak som tillbehör, alternativt förberedd för egen montering av sedumtak.
  • Markarbete nödvändigt (betongfundament 30x30x30 ingår i cykelgaraget).
  • LED-belysning som tillval.

Ritningar

Cykelgarage 10 platser Cobra med sedum (PDF)

Cykelgarage 20 platser Cobra med sedum (PDF)

Cykelgarage 20 platser 2-våningsparkering (PDF)

Cykelgarage 40 platser 2-våningsparkering (PDF)

Köpinfo

För offert eller övriga frågor KLICKA HÄR eller kontakta oss på info@klavercykelparkering.se.