Produkter

Vertikal cykelparkering

En väldigt yteffektiv och användarvänlig cykelparkering som fungerar för alla typer av cyklar/cyklister (med undantag för tandemcyklar). Installeras lämpligen i utrymmen inomhus såsom cykelrum i bostadsrättsföreningar eller företag, privata cykelparkeringar, garage, etc.

Horisontell cykelparkering

En väldigt yteffektiv och användarvänlig cykelparkering som fungerar för alla typer av cyklar/cyklister (undantag: tandemcyklar). Installeras både inom- och utomhus på platser där markyta är en kritisk resurs.

Enkel cykelparkering

Enkla och kostnadseffektiva cykelparkeringar för situationer då takhöjden är begränsad eller yteffektiviteten inte är så kritisk.

Cykelboxen

Ett låsbart skåp som rymmer en cykel.

Cykelrutan

Ett specialutförande av den horisontella cykelparkeringen och som innehåller 24 st cykelparkeringar. Cykelrutan får precis plats i en vanlig P-ruta och är enkel att flytta.

Cykelgarage

En låsbar byggnad för cyklar inklusive dörr, betongfundament för förankring i marken samt belysning.

Cykelhotell

Automatiserade och obemannade parkeringssystem för cyklar för registrerade användare.

Vertikal karusell

Våra populära vertikala parkeringar finns nu som en yteffektiv karusell, både för utomhus- och inomhusbruk.

Väderskydd

Ett tak för att skydda parkerade cyklar mot väder och vind.

Ramlåsning

Ett tillbehör till den horisontella cykelparkeringen som förenklar fastlåsning av cykelns ram i cykelparkeringen.

Laddstation för elcyklar

En anslutning för elektricitet som kan användas för laddning av elcyklar, antingen fristående eller integrerad i några av våra parkeringar.

Servicestation med cykelpump

En enhet innehållande ett antal verktyg lämpliga för cykelservice samt en cykelpump.

Transportbanor

En transportbana för transport av cyklar nedåt samt en annan transportbana för transport av cyklar uppåt.