Primula – Hökarängen

Primula Byggnads AB är ett företag som inriktar sig på förädling, nyproduktion och uthyrning av egna bostäder och kommersiella lokaler. Företaget har idag 90 medarbetare och fastighetsbeståndet utgörs av sammanlagt ca 260 000 kvadratmeter fördelade på 59 fastigheter, samtliga belägna i Stockholms kommun.

Under åren 2018-2020 lät Primula bygga 4 st punkthus på Lingvägen i Hökarängen söder om Stockholm. Husen är fint placerade i terrängen och ligger inom gångavstånd till närservice, barnomsorg, T-bana och bussar. Varje hus har nio våningar och innehåller ca 40 hyreslägenheter. Husen är förbundna i markplan av ett stort, gemensamt garage.

För att kunna tillgodose hyresgästernas parkeringsbehov, inrymmer garaget såväl bilparkeringar som cykelparkeringar. För att få plats med så många användarvänliga parkeringar som möjligt och samtidigt minimera risken att parkerade cyklar upplevs hindrande för bilister, valde man Klavers vertikala cykelparkeringar som monterades mittemot bilparkeringarna på samtliga fria väggar. Totalt fick man plats med hela 109 st cykelparkeringar!