Pressrelease

Förvärv som förstärker cykelinfrastrukturen i Sverige!

Nederländska Klaver Fietsparkeren är en av Europas ledande tillverkare av innovativa cykelparkeringslösningar, bland annat så kallade tvåvåningsparkeringar för cyklar.

MyBikePark har sedan år 2013 varit Klavers återförsäljare på den svenska marknaden och har sedan dess gjort över 100 installationer av Klavers produkter i Sverige.

Klavers ledning samt dess tidigare ägare har identifierat ett behov av ett ägarbyte, främst i syfte att stärka företagets kompetens samt investeringsvilja i en ökad närvaro på den kraftigt växande europeiska exportmarknaden. Då MyBikePark kan erbjuda Klaver just detta, inleddes förvärvsdiskussioner för ca ett år sedan. Nu har parterna kommit överens och aktieöverlåtelseavtalet signerades nyligen.

Utöver en ökad närvaro för Klaver på den europeiska exportmarknaden, är en annan målsättning med förvärvet att expandera Klavers produktsortiment med produkter anpassade för skandinavisk cykelkultur och klimat. På sikt bör detta leda till en förbättrad infrastruktur för cykling i Sverige.

För frågor eller ytterligare information om detta, kontakta gärna

 Chiel Grevers på Klaver 

grevers@klaverfietsparkeren.nl

 Jacob Tell på MyBikePark 

jacob@mybikepark.se