Stockholm Parkering, P-hus Vattugaraget

Låsbara cykelboxar i befintligt P-garage för bilar.