BRF Gamla Brandstationen Ulvsundavägen 34

6 stycken Cobraparkeringar som ställdes direkt på gräsmatta. Det centrala för kunden var en säker lösning där man kunde låsa fast cykeln med vajer- eller bygellås. Eftersom man valde montering utan fastbultning var det också viktigt att parkeringen är så pass tung i sig att den inte går att bära iväg med parkerade cyklar.