Nordstan (Hufvudstaden), Göteborg

I shoppinggallerian Nordstan i Göteborg arbetar ett stort antal människor varav ett ökande antal cyklar till jobbet. Hufvudstaden (fastighetsägaren) ville erbjuda sina hyresgäster stöldsäkra inomhusparkeringsplatser för hyresgästernas cyklar.

En utmaning var dock att det tänkta cykelrummet fanns på källarplanet, ett plan under marknivå. Det enda sättet att komma ned till cykelrummet var via branta trappor. Speciellt vid dåligt väder (regn, slask, snö) kändes detta en aning riskabelt. Man övervägde därför att installera en cykelhiss.

Efter introduktion av MyBikeParks transportbanor bestämde man sig för detta. Ett mycket billigare och yteffektivare alternativ än en cykelhiss!
Lösningen blev så kallade ”borstbanor” för nedtransporter och tomma u-profiler för transporter uppför trapporna.