Nordfeldts AB i Hyllie

Nordfeldts byggde 60 st hyresrätter i Hyllie och hade behov av maximalt antal cykelparkeringar i cykelrummen. Samtidigt hade cykelrummen olika form, storlek och takhöjd. Självklart var också kostnadseffektivitet en viktig parameter. Lösningen blev en kombination av horisontella och vertikala cykelparkeringar samt ett antal COBRA-ställ.
18 st horisontella cykelparkeringar installerades i rummet med den största takhöjden.
34 st vertikala cykelparkeringar installerades i de mindre utrymmena samt mittemot de horisontella cykelparkeringarna.
26 st COBRA-ställ installerades på övriga utrymmen där det inte gick att uppnå flera cykelplatser med de andra, lite dyrare lösningarna.

Kundreferens:
Gunnar Nordfeldts, VD och Ägare Nordfeldts AB
gunnar@nordfeldts.se
Tel nr 070-548 2500