NCC Nyköpings Lasarett

Nyköpings Lasarett är ett sjukhus beläget i västra Nyköping i nära anslutning till Europaväg E4. Sjukhuset tillhör Region Sörmland och är ett länssjukhus för Södermanlands län.

Nya Nyköpings Lasarett!

Från år 2020 görs de kommande åren stora insatser för att utveckla Nyköpings Lasarett. Bland annat genomförs omfattande renoveringar av befintliga byggnader samt byggnation av två nya vårdbyggnader. Några viktiga övergripande målsättningar:

  • Flexibla lösningar för lokaler så att de lätt kan anpassas i takt med att förutsättningarna förändras.
  • Centrala placeringar och samlokalisering av verksamheter för ett bättre flöde för medarbetare och patienter.
  • En centralt placerad och mera tillgänglig huvudentré.
  • Flera parkeringsplatser i anslutning till huvudentrén för personer med nedsatt rörelseförmåga samt möjlighet för kollektivtrafiken att släppa av resenärer i närheten av huvudentrén.

Ett behov som man identifierat i samband med detta arbete är ett ökat antal cykelparkeringar till sjukhusets medarbetare, också dessa i anslutning till huvudentrén. Cykelparkeringarna ska vara stöldsäkra och samtidigt användarvänliga. Då ytan i anslutning till huvudentrén måste rymma många olika aktiviteter, fastställde man att cykelparkeringarna även måste vara yteffektiva.

Valet föll på Klavers cykelgarage med 2-våningsparkeringar, totalt 3 st cykelgarage med 40 st cykelparkeringar i varje. Man valde gallerväggar till cykelgaragen för ökad trygghet/transparens och elektroniska lås av samma system som övriga sjukhusbyggnader. Snyggt, användarvänligt och mycket effektivt!

Cykelparkering i NCC Nyköpings Lasarett
Cykelparkering i NCC Nyköpings Lasarett
Cykelparkering i NCC Nyköpings Lasarett