NCC, Kv Smedjan i Karlskrona

Nybyggnadsprojekt för Kärnhem Bostadsproduktion AB i Karlskronas nya stadsdel Pottholmen. Installationen av cykelparkeringar för de 95 lägenheterna omfattade både utvändiga samt invändiga parkeringar. Det sammanlagda antalet cykelparkeringar uppgick till 240 stycken 2-våningsparkeringar samt en parkeringsbåge för lastcykel/motorcykel.