NCC, HSB:s kvarter Åsikten Uppsala

HSB arbetar för att deras nybyggda bostäder ska miljöcertifieras och nå nivå ”Silver” enligt systemet Miljöbyggnad. Det innebär så låg miljöbelastning som möjligt, god innemiljö med sunda material samt ett relativt stort antal cykelparkeringar. För att tillgodose detta kontaktade dem oss för att planera ytorna i det nybyggda Kvarteret Åsikten.

Lösningen blev flera olika typer av cykelparkeringar och servicestationer. Inomhus monterades 96 stycken 2-våningsparkeringar, 368 Cobraparkeringar, 54 vertikala parkeringar (där hälften monterades på ställning). Utomhus monteras 216 stycken Cobraparkeringar. För service beställdes även två stora och en liten servicestation.