NCC:s Huvudkontor – Solna

Järva Krog Kvartersstad är en ny stadsdel som är på väg att skapas. Här kommer bostäder, kontor, butiker, service och ett brett restaurangutbud att bli grannar i en urban gatumiljö. Detta blir en mötesplats och knutpunkt med anor från forntiden, anpassad för framtidens verksamheter och företag. Järva Krog är en del av nya Ulriksdal och totalt blir det 2 500 bostäder, 13 000 arbetsplatser, 200 000 m2 lokaler för kontor, handel och service. Området är som gjort för att cykla till året om. Här finns cykelleder med vinterunderhåll i alla väderstreck. De stora regionala och lokala cykelstråken passerar området och det tar ca 25 minuter att cykla till Stockholms city.

En av de närmaste grannarna är bland annat NCC:s egna nya huvudkontor. Vid utformningen av huvudkontorets cykelrum kontaktades Klaver Cykelparkering och följande önskemål framfördes:

  • Cykelrummet måste vara yteffektivt.
  • Man ville erbjuda personalen laddning av elcyklar under arbetstid.
  • Ett par lådcykelplatser önskades.
  • Gärna ett par olika typer av cykelparkeringar för att kunna möta varierande krav från olika typer av cyklister.
  • Slutligen ville man även kunna erbjuda medarbetarna möjligheten att pumpa däcken och utföra enklare servicearbeten på cykeln.

Lösningen blev totalt 349 cykelparkeringar, varav 172 st var undervåningsplatser (till tvåvåningsparkeringar), 159 st var övervåningsplatser, 16 st var så kallade vertikala cykelparkeringar och 2 st platser för lådcyklar. Anledningen att det blev flera undervåningsplatser än övervåningsplatser var att det på några ställen var lägre takhöjd vilket gjorde att vissa övervåningsplatser inte kunde realiseras.

Av undervåningsplatserna var 38 st utrustade med laddenheter för elcykelbatterier. Dessutom en stor servicestation med manuell cykelpump, en upphängningsanordning för cykel samt verktyg (som sitter fast i vajrar) för enklare servicearbeten.