Midroc Property Development AB

Man hade behov av ytterligare cykelparkeringar i en fastighet på Biblioteksgatan i centrala Stockholm.
Lösningen blev 19 st vertikala cykelparkeringar som monterades på två tidigare outnyttjade väggar i fastighetens parkeringsgarage. ”Döda ytor” omvandlades till användarvänliga cykelparkeringar!