Locum, Karolinska sjukhuset

Karolinska vill uppmuntra till cykling av hälso- och miljöskäl och hade behov av yteffektiva cykelparkeringar både i anslutning till akuten och vid en personalingång. Lösningen blev tre stycken väderskydd (Wave) med totalt 60 parkeringar. Även en parkeringsyta med 16 Cobraplatser installerades.