Liseberg, Göteborg

Liseberg hade ett ökande behov av cykelparkeringar åt sin personal. Man var ute efter stöldsäkra cykelparkeringar (man ville kunna låsa fast de parkerade cyklarnas ram i cykelparkeringen) samt en högre yteffektivitet. Dessutom ville man erbjuda ett antal väderskyddade platser.
Lösningen blev totalt 140 st COBRA-ställ varav 60 st med väderskydd