Linköpings Universitetssjukhus

28 st horisontella cykelparkeringar av tvåvåningstyp.

Cykelparkeringarna installerades under en bro (infart till ett P-hus) och därigenom fick man ett automatiskt väderskydd.