Linköpings Universitetssjukhus

I samband med anläggandet av en ny busstation vid sjukhuset uppstod ett kraftigt ökat behov av cykelparkeringar. Samtidigt hade man begränsad yta till förfogande, lösningen blev 724 2-våningsparkeringar varav 420 stycken står under väderskydd.