Kvarteret Söderåsen – Svenska Bostäder

Nybyggnation av studentlägenheter i Norra Djurgårdsstaden.
170 st vertikala cykelparkeringar i totalt 7 st cykelrum.

Köptes in av entreprenören NCC i samband med nybyggnationen.

Kundreferens:
Björn Ribbhagen
Projektledare Fastighetsutveckling, AB Svenska Bostäder
bjorn.ribbhagen@svenskabostader.se
Tel 08-50837129