Kvarteret Patienten – Nya Karolinska

Kvarteret Patienten är en ny fastighet i den växande Hagastaden i norra Stockholm som uppförts i samarbete mellan Arcona/Veidekke och Vitartes och är en del av Vitartes projekt Scandinavian Life Science. Arbetet, som påbörjades 2016, utfördes på totalentreprenad i samverkan mellan parterna och blev klart sommaren 2020. Fastigheten ligger mitt emot huvudentrén för Nya Karolinska sjukhuset och delvis ovanpå befintligt tunnelrör för E4:an i nya Hagastaden.

I konsekvens med det miljö- och hållbarhetstänkande som genomsyrar hela Nya Karolinska, har ett stort antal cykelparkeringar installerats i garaget under marknivå. För att på ett säkert och användarvänligt sätt kunna transportera cyklar såväl nedåt som uppåt i den långa och relativt branta trappan, installerades transportbanor från Klaver Cykelparkering.

För nedåttransport, installerades en så kallad borstbana som skapar friktion mot cykelns hjul vilket gör att man inte riskerar att ”dras ned” i trappan även om man har en stor och tung cykel. En så kallad motorbana installerades för cykeltransport uppåt. En sensor känner av när man placerar framhjulet i början av motorbanan och startar en motor som driver transportbandet. Man kan sedan enkelt hålla in cykelns handbroms och i lugn och ro leda cykeln uppför trappan medan motorbanans transportband utför själva cykeltransporten.