Klövern – Norrköping

Mitt i Norrköpings gamla industrilandskap bygger Klövern tillsammans med Hyresbostäder ett nytt kvarter med student- och forskarbostäder, kontor, restauranger och caféer. Det nya kvarteret med sammanlagt 15 000 kvm byggrätter samt garage blir en viktig del i förtätningen av Norrköping. Projektet bidrar också till en mer sammanhängande stadskärna och en tydlig länk mellan den omgivande stadsdelen, Universitetet, Visualiseringscenter och Norrköping Science Park.

En naturlig del av miljön är förstås ett utökat antal cykelparkeringar. Alldeles invid Motala ström som rinner genom staden identifierade man en innergård som skulle passa utmärkt som cykelparkeringsyta. Klaver Cykelparkering fick i uppgift att installera cykelparkeringar samt några väderskydd på ytan ifråga. Lösningen blev totalt 66 st COBRA-parkeringar, varav 28 st under väderskydd.