Järfälla Kommun – Kallhälls Centrum

Järfälla kommun ligger ca 20 km nordväst om Stockholm. Kommunen har mer än 55 mil cykelväg och cykel­trafiken utgör idag 5 procent av den totala trafiken, vilket man på sikt vill öka till 20 procent.

En viktig knutpunkt i Järfälla är Kallhälls Centrum och den intilliggande pendeltågsstationen. Här samlas det av naturliga skäl ett stort antal cyklar. Även om man hade investerat i många cykelparkeringar, behövdes det ännu flera.

Tillsammans med Klaver Cykelparkering, fastställdes det att en lämplig plats för ytterligare cykelparkeringar var längs med COOPs fasad alldeles intill centrumtorget. Trots att marken lutade kraftigt, kunde man genom att terrassera ytan, skapa goda förutsättningar för cykelparkering.

Lösningen blev 40 st 2-våningsparkeringar, 10 st COBRA-parkeringar samt väderskydd med sedumtak. Våra parkeringsbågar användes för att avskilja trappavsatserna samt skapa ett skydd mellan nivåerna. En både effektiv, funktionell och estetiskt tilltalande cykelparkeringslösning!