Iterio – Kapellgränd

Iterio, som är konsulter inom samhällsplanering och samhällsbyggnad, behövde utöka cykelparkeringen på deras kontor på Södermalm. Man ville göra om ett litet utrymme på 25 kvadratmeter till cykelparkering men börja i mindre skala för att sedan eventuellt utöka när ytterligare behov uppstod.

Lösningen var att montera en aluminiumprofilställning för vertikala parkeringar på väggen. På denna kan man sedan anpassa antalet parkeringar och antingen ha en luftigare parkeringsmöjlighet för att sedan dra ihop dem när man vill montera fler.

Iterio beställde en aluminiumprofilställning på sju meter och vi monterade först sex vertikala parkeringen för att sedan komplettera med fyra stycken.