Humlegården Fastigheter, Birger Jarls. 6

Humlegården Fastigheter är ett fastighetsbolag inom Länsförsäkringsgruppen som äger, förvaltar och utvecklar kontorsfastigheter i Stockholm. I den mycket centralt belägna fastigheten på Birger Jarlsgatan 6 finns ett parkeringsgarage där exklusiva p-platser för hyresgästernas bilar måste samsas med de ökande antalet cyklar. Då samtliga bilplatser är fullt uthyrda har man på senare tid börjat tänka i nya, innovativa banor för att få plats med ytterligare cyklar.

Valet har därför blivit ett 50-tal vertikala cykelparkeringar på olika ställen i garaget. Den senaste installationen gjordes på en outnyttjad yta invid några outnyttjade skyddsdörrar i metall. Några av cykelparkeringarna monterades därför på en aluminiumställning som bultas i golvet och de övriga på träreglar mellan vägg och en pelare. Resultatet blev ytterligare 11 cykelparkeringar på den tidigare ”döda ytan”.