Humlegården – Brahegatan 9

Humlegården ville förvandla outnyttjade ytor i ett parkeringsgarage på Brahegatan till cykelparkering. Valet föll på vår vertikala parkering som medger ett kompakt CC mått och ett nättare utstickande mått vilket fungerar bra i kombination med behovet av manöverytor för bilar.  64 cykelparkeringsplatser skapades samt yta för två lastcyklar. I tillägg valde man även en säkrare lösning för hantering av elcykelbatterier genom att lägga till två laddskåp med plats för totalt 16 batterier.