Hufvudstaden Gamla Stan

Hufvudstaden grundades år 1915 och är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Företaget äger kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. En del av Hufvudstadens fastigheter är mycket gamla och därmed inte alltid anpassade för att möta kraven från dagens hyresgäster. Ett exempel på detta är en fastighet i Gamla Stan i Stockholm som endast har ett par mindre ytor för cykelparkering samtidigt som ett ökande antal av hyresgästerna önskar cykla till och från arbetet.

För att lösa problemet installerades totalt 20 st vertikala cykelparkeringar i cykelrummet. För att kunna montera cykelparkeringarna på båda långväggarna i det endast 3 meter breda rummet, vinklades cykelparkeringarna i 45 grader mot väggen. Ganska trångt men ett optimalt utnyttjande av det lilla rummet! På den lilla innergården placerades totalt 8 st COBRA-parkeringar varav 4 st (=grönlackerade) med laddning för elcyklar.