Grow Hotel, Sundbyberg

Grow Hotel öppnade i november 2018 och är ett fyrstjärnigt, modernt och hållbart hotell beläget i expansiva Solna Strand strax nordväst om centrala Stockholm. Grow Hotel är miljömärkt med Green Key. Detta innebär att man arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat genom att följa Green Keys omfattande kriterier. Ett led i detta är att man erbjuder sina hotellgäster gratis lånecyklar för att göra det enklare att njuta av alla de närliggande grönområden, parker, sjöar och vattendrag i Sundbyberg och Solna.

För att ge lånecyklarna en hög tillgänglighet samtidigt som man ville minimera stöldrisken, bestämde man sig för att bygga en cykelparkeringsbur alldeles intill hotellets entré. I buren valde man att placera 56 st COBRA-parkeringar samt 26 st COBRA Solo (längs med cykelburens rundade kortsidor) och totalt alltså 82 st cykelparkeringar. Samtliga cykelparkeringar med ramlåsning. Slutresultatet blev en både estetiskt tilltalande och teknisk funktionell lösning!

Dessutom kompletterade man senare med ytterligare 40 st COBRA-parkeringar bakom byggnaden. Här bedömde man att stöldrisken var betydligt mindre då COBRA-parkeringarna placerades där det rör sig mycket människor på dagen och relativt långt ifrån trafikleden på andra sidan byggnaden.