Gävle Parkering

Briggen är ett modernt parkeringshus på Gävle Strand som anknyter till Gävles historia som hamnstad. Huset är helt byggt i trä och har fyra våningsplan. På bottenvåningen finns nu möjlighet till cykelparkering i fyra stycken cykelboxar från Klaver. Cykelboxarna är utrustade med laddstolpar för laddning av elcyklar och dörrarna är utrustade med elektronisk låsöppning.

Klaver har även monterat 12 stycken vertikala parkeringar i parkeringshuset.