Garnisonen

Garnisonen som ligger på Östermalm i Stockholm är norra Europas största kontorskvarter och har kallats ”en stad i staden”. Garnisonen, som ägs av Vasakronan AB består av ett antal byggnader och rymmer idag ett 200-tal företag med ca 5000 medarbetare inom en mängd olika branscher. Även matvarubutik, systembolag, post och apotek finns i fastigheten.

Det finns två cykelrum i Garnisonen idag samt ett stort antal cykelpollare på trottoarerna utomhus. Cykelparkeringarna i cykelrummen var dock inte speciellt yteffektiva och dessutom hade man fått ett flertal önskemål från hyresgästerna om laddning av elcyklar och även enklare servicemöjligheter.

Efter diskussioner med Klaver Cykelparkering, installerades följande i det ena cykelrummet:

  • 22 st vertikala cykelparkeringar på aluminiumprofilställning (då vattenrör gjorde att cykelparkeringarna inte kunde installeras direkt på väggen).
  • 96 st COBRA-parkeringar.
  • 16 st COBRA Light-parkeringar med integrerade laddenheter för laddning av elcykelbatterier. Dessa pulverlackerades gröna för att minimera risken för att vanliga cyklar parkeras på dessa platser.
  • 3 st cykellåsparkeringar (2 st 60 cm, 1 st 140 cm).
  • En stor servicestation.

Förhoppningsvis kommer vi att få möjlighet att även utrusta det andra cykelrummet inom kort!

En servicestation från Klaver Cykelparkering
Cykelparkering från Klaver på Garnisonen
Cykelparkering från Klaver på Garnisonen
Cykelparkering från Klaver på Garnisonen
Cykelparkering från Klaver på Garnisonen