Folkhem Produktion Vattenpärlan 1 & 2

Totalt 32 st horisontella cykelparkeringar och 91 st vertikala cykelparkeringar 2 st cykelrum samt P-garage.