Folkhem Produktion Vattenpärlan 1 & 2

Totalt 32 st horisontella cykelparkeringar och 91 st vertikala cykelparkeringar 2 st cykelrum samt P-garage.

Kundreferenser:

Carl-Johan Bergström
styrelseledamot Vattenpärlan 1
carl-johan.bergstrom@telia.com
070-2482437

Göran Gustafsson
styrelseledamot i Vattenpärlan 2
81gorgus41@gmail.com
070-7410071