Electrolux huvudkontor, Stora Essingen

Electrolux hade vissa problem med stölder på grund av för få cykelställ med ramlåsning. Lösningen blev 24 stycken Cobraparkeringar.

Referens: Niklas Becker
Email: niklas.becker@electrolux.com