Electrolux AB

Electrolux huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm.

28 st enkla cykelparkeringar COBRA.

Installerades på ett par outnyttjade ytor i företagets parkeringsgarage.