Djursholms Ösby station

Roslagsbanan, ca 5 km norr om Stockholm.

108 st horisontella cykelparkeringar av tvåvåningstyp.

Installerades i en gångtunnel under järnvägsspåret vilket innebär såväl automatisk belysning som väderskydd.

Övrig info: Normalt behöver tvåvåningsparkeringarna minst 275 cm i takhöjd. I detta fall var takhöjden endast ca 250 cm. Detta löstes genom att ”hög-platserna” på den övre våningen exkluderades.