Cykelsnurran – Ropsten

Det finns många aktörer på parkeringsmarknaden i Stockholm. Trafikkontoret ansvarar för gatumarksparkeringen. Andra aktörer bedriver parkeringsverksamhet på tomtmark varav Stockholm Parkering (eller mera korrekt Stockholms Stads Parkerings AB) är en av de största i Stockholms stad.

Bolaget ansvarar för 64 600 parkeringsplatser. Av dessa äger bolaget 6400 p-platser fördelade på 32 parkeringsanläggningar. Resten av parkeringarna sköter bolaget på uppdrag av andra; allt från att leverera totallösningar till att erbjuda parkeringsövervakning.

Bolagets kunder utgörs av privatpersoner och företag som hyr parkeringsplatser månadsvis/kvartalsvis/årsvis eller som besöksparkering. En annan kundkategori är fastighetsägare som köper tjänster inom parkeringsområdet.

Den 17 maj 2019 invigde trafikborgarrådet Daniel Helldén Sveriges första helautomatiska cykelgarage, Cykelsnurran, som Stockholm Parkering hade beställt av Klaver Cykelparkering AB. Placeringen är vid Ropstens infartsparkering, vid Lidingöbrons ena fäste, snett emot T-bana Ropsten.

Cykelsnurran har 24 st förhyrda cykelparkeringsplatser, är 1,8 meter hög och 5,5 meter i diameter. Man öppnar Cykelsnurran med en elektronisk nyckel. Nyckeln läggs på läsaren som finns till höger om dörren, rätt ”tårtbit” snurrar fram och man sätter in alternativt tar ut sin cykel. Man går alltså aldrig in i byggnaden. Dörren stängs automatiskt när man placerat cykeln korrekt i skenan alternativt när man har tagit ut cykeln.

Cykelsnurran är utvecklad i Nederländerna där den är populär då den erbjuder en högkvalitativ och mycket stöldsäker cykelparkering samt innebär ett trevligt inslag i gatubilden.