Cykelparkeringshuset vid Gamlestads Torg

Trafikkontoret i Göteborg arbetar aktivt för att förbättra cykelparkeringssituationen i staden. En av de större satsningarna under senare år är det nya Cykelparkeringshuset vid Gamlestads Torg som öppnade under sensommaren 2020.

Det är beläget alldeles intill Gamlestadens resecentrum vid Säveån och ska bidra till att förenkla arbetspendling genom att göra det smidigt att kombinera resande med kollektivtrafik och cykel. Det är gratis att parkera sin cykel i Cykelparkeringshuset och det finns kameraövervakning i realtid. Säkra cykelparkeringar i direkt anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik har visat sig vara en viktig faktor för att få fler att resa kollektivt.

Husets design är modern och spektakulär, väggarna består av perforerade stålplåtar och golvet är av betong. Huset är belyst både inne och ute.

Vi på Klaver Cykelparkering är stolta över att vi fick ta hand om inredningen av Cykelparkeringshuset som består av 3 plan. På nedre planet installerade vi 54 st enkla COBRA-parkeringar samt 154 st 2-våningsparkeringar, på mittenplanet 108 st 2-våningsparkeringar samt 11 st låsöglor för specialcyklar samt på det övre planet 276 st 2-våningsparkeringar. Totalt blev det drygt 600 st cykelparkeringar!

För att på ett användarvänligt och säkert sätt kunna ta sin cykel mellan de olika planen installerade vi två st motordrivna transportbanor för transport uppåt (från nedre planet till mittenplanet samt från mittenplanet till övre planet) samt två st borstbanor för säker transport nedåt.

Detta är ännu ett viktigt steg i att förbättra infrastrukturen för cykel i Sverige. Vi hoppas och tror att Cykelparkeringshuset vid Gamlestads Torg kommer att vara en inspiration för politiker och trafikplanerare över hela landet framöver.

Se ytterligare information på arkitetens hemsida