Corem, Sävedalen (Göteborg)

Corem är ett av Nordens ledande fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Fastighetsbeståndet är samlat i attraktiva lägen i storstadsregioner och tillväxtområden. Corems fokus är på långsiktigt, hållbart ägande, kontinuerlig förädling och stadsutveckling.

Som ett led i företagets hållbara utveckling, strävar Corem att förbättra förutsättningarna för hyresgästerna att cykelpendla. När cykelrummet i en av fastigheterna i Sävedalen behövde upprustas, kontaktades Klaver Cykelparkering. Resultatet blev 26 st COBRA-parkeringar, ett stort laddskåp för elcykelbatterier samt en cykellåsparkering.