Coor i Kista

Servicebolaget Coor har monterat ett flertal parkeringar hos företagen i  Kista. I detta låsta utrymme på Kistavägen monterades 64 stycken s.k. Cobra Light. Cobra Light saknar den slinga som möjliggör låsning av alla  cyklar med ramen men eftersom utrymmet upplevs stöldsäkert blev detta ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ.