Consto AB, Västerås

Byggkoncernen Consto AB har fått uppdrag av Slättö Förvaltning att bygga två stycken fristående cykelhus i anslutning till nybyggnation av flerbostadshus. Då husen bestod av sluttande tak utrustades de med 2-våningsparkeringar på ena sidan och endast underplatser på den andra. Två stycken servicestationer beställdes varav den ena placerades i ett servicerum för cyklar.

Referens: Stina Jordell, Consto AB
E-mail: stina.jordell@constoab.se