Utomhusparkering

SKB – Döbelnsgatan 38

SKB – Döbelnsgatan 38 SKB är en kooperativ hyresrättsförening som bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter till sina medlemmar. Idag har SKB över 8 000

Läs mer

BRF Lindbacken, Wallingatan 30

BRF Lindbacken, Wallingatan 30 Bostadsrättsföreningen på Wallingatan 30 önskade en parkering med tak för tio cyklar på innergården. Väderskyddet monterades med liggande träribbor på sidorna

Läs mer

Nynäshamnsbostäder

Nynäshamnsbostäder I det nybyggda området Telegrafen-Vaktberget har det gamla industriområdet nu börjat omvandlas till en helt ny stadsdel med cirka 1200 bostäder. Det är totalt

Läs mer

NCC, Kv Smedjan i Karlskrona

NCC, Kv Smedjan i Karlskrona Nybyggnadsprojekt för Kärnhem Bostadsproduktion AB i Karlskronas nya stadsdel Pottholmen. Installationen av cykelparkeringar för de 95 lägenheterna omfattade både utvändiga

Läs mer

Sundbyberg Stad, Ursviksvägen

Sundbyberg Stad, Ursviksvägen Ett överskott av s.k. pollare inom staden gjorde det möjligt med en installation tillsammans med Klavers väderskydd. Fem stycken pollare passade precis

Läs mer

Cykelsnurran – Ropsten

Cykelsnurran – Ropsten Det finns många aktörer på parkeringsmarknaden i Stockholm. Trafikkontoret ansvarar för gatumarksparkeringen. Andra aktörer bedriver parkeringsverksamhet på tomtmark varav Stockholm Parkering (eller

Läs mer

Viksjö Centrum, Järfälla

Viksjö Centrum, Järfälla Vid en upprustning i Viksjö centrum monterades två stycken väderskydd ”T-hide” med sedumtak. Under dessa placerades 40 stycken 2-våningsparkeringar. Referens: Carl Hassel,

Läs mer

BRF Hoppet

BRF Hoppet i Huddinge För att komplettera bilparkeringen utomhus med platser för cyklar på en annars oanvänd yta, installerades åtta stycken s.k. Mamba cykelparkeringar. Parkeringen

Läs mer

Arcona – Trikåfabriken

Arcona – Trikåfabriken Arcona fick av Fabege i uppdrag att bygga om Trikåfabriken i Hammarby sjöstad. Projektet skedde i nära samverkan med kunden och inleddes

Läs mer

BRF Beckagården, Trelleborg

BRF Beckagården, Trelleborg BRF Beckagården hade behov av ytterligare cykelparkeringar på gården. Man ville absolut ha väderskydd över cykelparkeringarna men var också mycket angelägen om

Läs mer

BRF Solregnet – Solna

BRF Solregnet – Solna Bostadsrättsföreningen Solregnet ligger i Rudviken i Solna, endast ca 5 minuters gångväg från Solna Centrum. Husen är byggda år 1985 och

Läs mer

Väsby Terrass – Swencn

Väsby Terrass – Swencn Swencn AB är ett byggföretag som huvudsakligen specialiserar sig på projekt- och byggledning. Företagets projekt inkluderar bostadsproduktion, offentliga lokaler samt affärs-

Läs mer

Locum, Karolinska sjukhuset

Locum, Karolinska sjukhuset Karolinska vill uppmuntra till cykling av hälso- och miljöskäl och hade behov av yteffektiva cykelparkeringar både i anslutning till akuten och vid

Läs mer