Kollektivtrafikmiljö

Uppsala kommun, cykelparkeringshus

Uppsala kommun, Cykelparkeringshus SVERIGES STÖRSTA CYKELPARKERINGSINVESTERING! Uppsalas Cykelparkeringshus är Sveriges hittills (år 2019) enskilt största cykelparkeringsinvestering. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun och Uppsala

Läs mer

Sundbyberg Stad, Ursviksvägen

Sundbyberg Stad, Ursviksvägen Ett överskott av s.k. pollare inom staden gjorde det möjligt med en installation tillsammans med Klavers väderskydd. Fem stycken pollare passade precis

Läs mer

Sundbybergs Stad, Sundbyberg Torg

Sundbybergs Stad, Sundbyberg Torg Sundbybergs stad ville utöka med stöldsäkra cykelparkeringar i närheten av Sundbyberg station. 30 stycken Cobraparkeringar placerades på Sundbybergs Torg. Ett skyddande

Läs mer

Linköpings Universitetssjukhus

Linköpings Universitetssjukhus I samband med anläggandet av en ny busstation vid sjukhuset uppstod ett kraftigt ökat behov av cykelparkeringar. Samtidigt hade man begränsad yta till

Läs mer

Uppsala Centralstation

Uppsala Centralstation Uppsala Kommun har skapat en testyta för 2-våningsparkeringar i närheten av centralstationen. Syftet med detta är att utvärdera denna typ av yteffektiva cykelparkering

Läs mer

Roslags Näsby station

Roslags Näsby station, Täby Kommun 8 st enheter som är relativt enkla att flytta. Varje enhet består av ett väderskydd och 10 st COBRA-ställ. Samtliga

Läs mer

Oslo Sentralstasjon

Oslo Sentralstasjon 24 st horisontella cykelparkeringar vid Oslos Centralstation. Det kan noteras att denna cykelparkeringsenhet är försedd med kraftiga lyftöglor vilket gör enheten flyttbar utan

Läs mer

Djursholms Ösby station

Djursholms Ösby station Roslagsbanan, ca 5 km norr om Stockholm. 108 st horisontella cykelparkeringar av tvåvåningstyp. Installerades i en gångtunnel under järnvägsspåret vilket innebär såväl

Läs mer