Castellum, Dalagatan, Stockholm

Castellums behov av cykelparkeringar har ökat stadigt i fastigheten på Dalagatan då hyresgästens (Handelsbanken) medarbetare cyklar i allt högre grad, även på vintern.
Dessutom ville man förbättra stöldskyddet då innergården, där cyklarna står, ej är låst mot den intilliggande Dalagatan. Resultatet blev att man bytte ut de gamla hjulhållarställen mot totalt 172 st COBRA-ställ.