Castellum, ÅF-huset Frösundaleden

I ett överfyllt cykelförråd bestående av enkla hjulhållarställ behövdes en mer yteffektiv lösning. För att skapa bättre ordning och mer yta installerades 86 stycken 2-våningsparkeringar.