Campus Albano

I nära anslutning till KTH och Stockholms Universitet har Campus Albano vuxit fram. Projektet har byggts med långsiktig hänsyn till miljö och fokus på hållbar stadsutveckling. Med många, och ibland branta, trappor i området kommer vår lösning med cykelramper förenkla och öka säkerheten för cyklister som ska ta sig till sina cykelrum.

  • Borstbana för nedåtfärd, bromsar försiktigt cykeln samtidigt som den fungerar som lätt rengöring av smutsiga däck.
  • Cykelbana med anti-halk beläggning för uppåtfärd, fäster däcket lite extra i underlaget och ger mer stabilitet. Vid användande av dubbdäck vintertid förhindrar den att däcket glider bakåt på hal plåt.