BRF Västermalmsterrassen, Stockholm

I denna nybyggda fastighet bor många unga vuxna samt barnfamiljer och antalet cyklar överstiger med råge det beräknade antalet. Således var behovet av yteffektiva cykelparkeringar stort. För att förbättra situationen vidtog man följande åtgärder:
42 st vertikala cykelparkeringar, de flesta av dessa på tidigare outnyttjade ytor.
32 st COBRA-ställ på innergården där man tidigare hade endast ett fåtal pollare.
För cyklar som används sällan, installerades totalt 8 meter stång med 30 st krokar i två mindre rum i garaget.
För att förenkla livet ytterligare för fastighetens cyklister, installerades även en stor servicestation precis innanför infarten till parkeringsgaraget.