BRF Vårregnet, Lund

Styrelsen för denna bostadsrättsförening ville ha förslag på bättre cykelparkering i ett flertal utrymmen där det idag är trångt med styren, vajrar, bromshandtag och korgar som fastnar i varandra. Genom att ersätta ett traditionellt väggfast ställ för 15 cyklar kan de boende i BRF Vårregnet i Lund nu istället parkera 28 stycken cyklar när man använder sig av en 2-våningslösning.