BRF Torpedbåten 3

BRF Torpedbåten 3 består i huvudsak av ett hus på Eskadervägen i Täby kommun norr om Stockholm som byggdes år 1959. Huset är 8 våningar högt och har 113 lägenheter. En stor andel av de boende cyklar regelbundet.

Då man upplevde att cykelförrådet (separat byggnad i marknivå) alltid var fullt och man hade vissa problem med stölder, bestämde styrelsen att undersöka förutsättningarna för en uppgradering av cykelparkeringssituationen. Efter en genomgång tillsammans med Klaver Cykelparkering bestämdes det att det lämpligaste skulle vara att:

  • Ersätta de enkla ”hjulklämmarställen” med COBRA-parkeringar med bra ramlåsning utomhus.
  • I cykelförrådet satte man upp en skiljevägg och på ena sidan av väggen installerades ytterligare COBRA-parkeringar och på den andra sidan vertikala cykelparkeringar samt en enklare cykelpump/servicestation.
  • Dessutom installerades några parkeringsbågar för lastcyklar/mopeder.
  • Delen med vertikala cykelparkeringar blev en betalparkering medan övriga cykelparkeringar erbjöds medlemmarna kostnadsfritt.

Slutresultatet blev ett kraftigt utökat antal cykelparkeringar (totalt 105 st cykelparkeringar), samtliga med ramlåsningsmöjlighet.