BRF Täppan

I ”Sofo” på Södermalm i Stockholm ligger Brf Täppan med ingång både från Bjurholmsgatan och Gotlandsgatan. Fastigheten har 151 st bostadsrättslägenheter och ett flertal kommersiella lokaler, såsom kontor, butiker och garageplatser (som hyrs ut både till boende i fastigheten och externt).

BRF Täppan har även en ovanligt stor innergård med ett flertal olika cykelparkeringsytor. Problemet var bara att antalet cykelställ inte räckte till det ökande antalet cyklar. Dessutom upplevdes de befintliga ”hjulklämmarställen” erbjuda otillräckliga låsmöjligheter samt förfulade miljön. Man kontaktade därför Klaver Cykelparkering.

Det bestämdes slutligen att de gamla cykelställen skulle ersättas av 64 st COBRA-parkeringar med ramlåsningsmöjligheter samt att dessa skulle pulverlackeras i roströd färg för att passa in i växtligheten på innergården. En såväl funktionell som estetiskt tilltalande cykelparkeringslösning!